Ανακοίνωση για το ΕΣΠΑ

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2018-2019 θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάιο και θα καλύψει και τα παιδιά που θα πάνε Προνήπιο.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Α.Α.