1η Αθλητική συνάντηση προσχολικής αγωγής

1η Αθλητική συνάντηση προσχολικής αγωγής.