Εργαστήρι κεραμικής – πηλού

Τα παιδιά  παρακολούθησαν το βιωματικό πρόγραμμα για την ελιά στο εργαστήρι κεραμικής – πηλού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ζωντανή κατασκευή αγγείων από τον αγγειοπλάστη, κουκλοθέατρο και κατασκευή πήλινου αγγείου.